Een uitstekende reden voor een filosofische avond...
Wittgenstein: 'De filosofie is een kruistocht tegen de begoocheling waarmee de taal ons denken in haar ban houdt'

Programma

Programma voorjaar 2019

Thema avonden:
maandag 21 januari: Thijs Lijster, De grote vlucht inwaarts (Of: Hoe de hedendaagse mens zijn vrijheid en autonomie verloor.)
maandag 18 februari: Henk Schulte Nordholt, De invloed van het Confucianisme op China’s buitenlands beleid
maandag 18 maart: Michel Dijkstra, Mystiek in deze tijd
maandag 15 april: Maand van de Filosofie (spreker wordt later bekend gemaakt)
Leesgroepen en gespreksgroep:
* Leesgroep Over god wil ik zwijgen (Meister Eckhart), start donderdag 10 januari onder begeleiding van Nelly Sporre. Klik voor meer info.
* Leesgroep 21 Stellingen voor de 21e eeuw (Harari), start maandag 28 januari onder begeleiding van Peter Graus. Klik voor meer info.
* Gespreksgroep Je eigen filosofie, start dinsdag 15 januari onder begeleiding van Claes Visser. Klik voor meer info.
Graag aanmelden voor 30 december bij Riny Riezebos: filozwol@assendorp.net.

Tevens zullen er twee socratische gesprekken worden georganiseerd. De data zijn 25 maart en 27 mei. De thema's worden later bekend gemaakt. 

maandag 18 februari 2019: Henk Schulte Nordholt, De invloed van het Confucianisme op China’s buitenlands beleid.2019_02_18 56cd7_93833_Schulte Nordholt_Henk uitsnede sepia
Onder het bewind van president Xi Jinping (vanaf 2012) zet Beijing in op de ‘Grote verjonging van de Chinese natie’. In welke mate wordt die slogan geïnspireerd door de Confucianistische orde die aan het begin van onze jaartelling ontstond, en die pas in 1912 ten val kwam? In hoeverre bepaalt de historische beleving de hedendaagse buitenlandse politiek? Voor meer info klik hier.

maandag 18 maart, Michel Dijkstra, Mystiek in deze tijd.2019_03_18 Dijkstra_Michel sepia
‘God is nader tot de ziel dan de ziel tot zichzelf.’ Deze mysterieuze uitspraak van de Duitse mysticus Meister Eckhart inspireert lezers tot de dag van vandaag. Ook in het middeleeuwse zenboeddhisme zijn zulke uitlatingen te vinden, bijvoorbeeld: ‘De tienduizend dingen zijn een lichaam.’Maar wat kunnen we tegenwoordig precies van mystieke teksten leren?
In deze lezing wordt door een blik in de spiegel van het verleden een lijn voor moderne spiritualiteit geschetst. Rode draad is de, zowel bij Eckhart als bij Zen, aanwezige gedachte van de grenzeloze intimiteit tussen mens en wereld. Dat deze bevrijdende nabijheid niet alleen in de filosofie aanwezig is, bewijst een uitstapje naar een van de grootste twintigste-eeuwse kunstenaars: Alberto Giacometti.