Een uitstekende reden voor een filosofische avond...
Plato: 'Het begin der wijsbegeerte is verwondering'

Programma

Programma voorjaar 2019

Thema avonden:
maandag 21 januari: Thijs Lijster, De grote vlucht inwaarts (Of: Hoe de hedendaagse mens zijn vrijheid en autonomie verloor.)
maandag 18 februari: Henk Schulte Nordholt, De invloed van het Confucianisme op China’s buitenlands beleid
maandag 18 maart: Michel Dijkstra, Mystiek in deze tijd
maandag 15 april: Maand van de Filosofie (spreker wordt later bekend gemaakt)
Leesgroepen en gespreksgroep:
* Leesgroep Over god wil ik zwijgen (Meister Eckhart), start donderdag 10 januari onder begeleiding van Nelly Sporre. Klik voor meer info.
* Leesgroep 21 Stellingen voor de 21e eeuw (Harari), start maandag 28 januari onder begeleiding van Peter Graus. Klik voor meer info.
* Gespreksgroep Je eigen filosofie, start dinsdag 15 januari onder begeleiding van Claes Visser. Klik voor meer info.
Graag aanmelden voor 30 december bij Riny Riezebos: filozwol@assendorp.net.

Tevens zullen er twee socratische gesprekken worden georganiseerd. De data zijn 25 maart en 27 mei. De thema's worden later bekend gemaakt. 

maandag 21 januari 2019, Thijs Lijster, De grote vlucht inwaarts (Of: Hoe de hedendaagse mens zijn vrijheid en autonomie verloor.) 2019_01_21 Thijs Lijster photo sepia
Onder de leus ‘De grote sprong voorwaarts’ lanceerde Mao Zedong in 1958 een ambitieus, maar rampzalig programma om China in één klap van traditionele landbouwstaat om te vormen tot een moderne industriële grootmacht. Met deze wijziging van de leus wil Thijs Lijster ons in zijn essaybundel ‘De grote vlucht inwaarts: essays over cultuur in een onoverzichtelijke wereld’ (2016) duidelijk maken dat er nu iets heel anders gebeurt, dat echter even rampzalig uitpakt: geen sprong voorwaarts maar vlucht inwaarts!
Thijs Lijster (1981) is universitair docent kunst- en cultuurfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde in 2012 cum laude op het proefschrift: Critique of Art: Walter Benjamin and Theodor W. Adorno on Art and Art Criticism. Ook zijn essays vielen in de prijzen.
Een aardige bijkomstigheid is dat hij in Zwolle woont. Een Zwollenaar achter de lessenaar in het Filosofisch Café Zwolle, dat gebeurt niet elke maand. (klik hier voor meer info)

maandag 18 februari 2019: Henk Schulte Nordholt, De invloed van het Confucianisme op China’s buitenlands beleid.2019_02_19 Henk Schulte Nordholt sepia
Onder het bewind van president Xi Jinping (vanaf 2012) zet Beijing in op de ‘Grote verjonging van de Chinese natie’. In welke mate wordt die slogan geïnspireerd door de Confucianistische orde die aan het begin van onze jaartelling ontstond, en die pas in 1912 ten val kwam? In hoeverre bepaalt de historische beleving de hedendaagse buitenlandse politiek?

maandag 18 maart, Michel Dijkstra, Mystiek in deze tijd.2019_03_18 Dijkstra_Michel sepia
‘God is nader tot de ziel dan de ziel tot zichzelf.’ Deze mysterieuze uitspraak van de Duitse mysticus Meister Eckhart inspireert lezers tot de dag van vandaag. Ook in het middeleeuwse zenboeddhisme zijn zulke uitlatingen te vinden, bijvoorbeeld: ‘De tienduizend dingen zijn een lichaam.’Maar wat kunnen we tegenwoordig precies van mystieke teksten leren?
In deze lezing wordt door een blik in de spiegel van het verleden een lijn voor moderne spiritualiteit geschetst. Rode draad is de, zowel bij Eckhart als bij Zen, aanwezige gedachte van de grenzeloze intimiteit tussen mens en wereld. Dat deze bevrijdende nabijheid niet alleen in de filosofie aanwezig is, bewijst een uitstapje naar een van de grootste twintigste-eeuwse kunstenaars: Alberto Giacometti.