Een uitstekende reden voor een filosofische avond...
Descartes: 'Twijfel is het begin van wijsheid'

Programma

Programma voorjaar 2020:
- Thema-avonden

maandag 20 januari 2020, Emanuel Rutten, Het einde van het materialisme, fysicalisme, naturalisme en nog wat ’ismen’
maandag 17 februari, Rene Boomkens, Identiteit, wat heeft het ons te zeggen in de politiek? Een filosofische analyse.
maandag 16 maart, Kees Vuyk Gelijkheid en de feilbare mens
maandag 20 april, Gerard Visser, Zijn laten, het geheim van de ziel, het geheim van vrijheid
De thema avonden worden gehouden in Stadkamer Centrum Zwolle (Zeven Alleetjes). Zie verder op website organisatie/kosten-locatie-tijd.

- Leesgroepen:
Daarnaast zullen er drie leesgroepen worden aangeboden:
1) Leesgroep Niets cadeau (Gerard Visser), start dinsdag 14 januari (klik hier voor info)
2) Leesgroep Troost in de filosofie (Boëthius), start donderdag 16 januari (klik hier voor info)
3) leesgroep Seneca:Levenskunst, start donderdag 30 januari (klik hier voor info)
Graag aanmelden voor 10 januari 2020 bij Riny Riezebos: filozwol@assendorp.net
Algemene informatie inzake de leesgroepen vindt u hier.

- Tevens zullen er twee socratische gesprekken worden georganiseerd. Data en thema's worden later bekend gemaakt. 

maandag 20 januari 2020: Emanuel Rutten, Het einde van het materialisme, fysicalisme, naturalisme en nog wat ‘ismen’.2020_01_20 afbeelding Emanuel Rutten sepia
In ‘Over de kosmos’ verklaart Aristoteles dat de natuur een voorliefde heeft voor opposities. Nu komen we inderdaad overal in de natuur tegendelen tegen. Er is geen licht zonder donker, geen warmte zonder koude, geen liefde zonder haat, enzovoort.
Maar waarom is dit zo? Filosoof Emanuel Rutten presenteert een verrassend argument voor de stelling dat er geen universele eigenschappen bestaan. Zo beantwoordt Rutten de vraag waar die voorliefde vandaan komt.
Op het eerste gezicht lijkt Ruttens conclusie dat er geen universele eigenschappen bestaan niet opzienbarend. So what? zult u denken. Rutten zal echter laten zien dat zijn argument verstrekkende consequenties heeft.
Tipje van de sluier: Als er geen universele eigenschappen bestaan, dan is ‘fysisch zijn’ niet universeel. Fysicalisme als wereldbeeld faalt dan.
Rutten zal zijn argument - door hem het semantisch argument genoemd - en de belangrijkste gevolgen ervan uiteenzetten. 
Dr.ir. Emanuel Rutten (1973) volgde wiskunde in Delft en filosofie in Amsterdam. In beide vakken studeerde hij cum laude af. Hij werd internationaal bekend omdat hij in 2012 een nieuw argument voor het bestaan van God had ontwikkeld. Hij is momenteel als onderzoeker en docent verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Klik hier voor meer info.

maandag 17 februari: René Boomkens, Identiteit, wat heeft het ons te zeggen in de politiek? Een  filosofische analyse. 2020_02_02 Rene Boomkens sepia
Wat is onze identiteit in een multiculturele samenleving? Zijn we in de eerste plaats Nederlander, of zien we onszelf eerder als lid van één of meer groepen binnen de samenleving en hebben we niet alleen gezamenlijke, maar vooral allerlei uiteenlopende belangen?
Van politici wordt verwacht dat ze rekening houden met een heel scala aan identiteiten en eisen onder hun kiezers. Dat is al moeilijk genoeg, maar je kunt je afvragen of een echte identiteitspolitiek wel wenselijk is.
Critici vrezen dat zo’n politiek de aandacht afleidt van echt belangrijke zaken, zoals armoede, werkloosheid en klimaatopwarming.
Prof. dr. René Boomkens was hoogleraar sociale filosofie in Groningen en kreeg landelijke bekendheid als bijzonder hoogleraar popmuziek. Tegenwoordig doceert hij cultuurbeschouwing aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde onder meer Erfenissen van de Verlichting: Basisboek Cultuurfilosofie (Amsterdam 2011).