Een uitstekende reden voor een filosofische avond...
Socrates: 'Ik weet slechts één ding: dat ik niets weet'

Programma

EIND JUNI 2020
In deze bijzondere tijd, waar veel niet kan of mag willen we u graag even berichten.
Het lijkt lang geleden dat we een thema-avond organiseerden.
De laatste keer was in februari jl, daarna werd het stil. Ook onze locatie (Stadkamer) ging dicht en alle activiteiten stopten.
Op 16 maart zou Kees Vuyk komen spreken over ‘Gelijkheid en de feilbare mens’ en waarom, volgens hem, ongelijkheid nog zo slecht niet is. Uiteraard ging ook onze thema-avond van 20 april met als spreker Gerard Visser: Zijn laten, het geheim van de ziel, het geheim van vrijheid, niet door.
Beide sprekers hebben aangegeven in het komende najaar te willen komen spreken, respectievelijk op maandag 21 september en 16 november. Voor onze thema-avond in oktober hebben we Gerrit Glas bereid gevonden een aantal thema’s ten aanzien van Corona te bespreken zoals: Afstand doet pijn maar ook wonderen, en minder kunnen is frustrerend maar ook bevrijdend. Boeiend genoeg lijkt ons.

Maar…
Na overleg met Stadkamer blijkt dat we vanaf 1 september voorlopig maar met maximaal 23 mensen in de zaal mogen zijn (inclusief spreker en bestuursleden). De afstand tussen mensen die ons wordt geadviseerd is dan te handhaven.
Daarnaast zullen we u als bezoeker de mogelijkheid moeten bieden: vooraf te reserveren en vooruit entreegeld te betalen (geen contant geld mag worden aangenomen).
Andere locaties hebben ongeveer dezelfde voorwaarden. Om meer mensen van de thema-avond te kunnen laten genieten zou een ‘streaming’ een optie zijn.
Er wordt veel gezegd en geschreven over Corona in de afgelopen tijd, ook door filosofen. Bijvoorbeeld Marli Huyer die o.a. bepleit dat gesprekken over leven en dood mogelijk moeten zijn. (Dit naar aanleiding van een eventuele leeftijdsgrens, daar waar het gaat over wel of niet naar de Intensive Care).
Verder is er veel te doen over de anderhalvemetersamenleving. Wordt er met verschillenden maten gemeten? Vliegtuig wel, theater niet? We kunnen ons voorstellen dat het wellicht fijn is om daar eens over van gedachten te wisselen. Willen we onze privacy inleveren ten behoeve van de strijd tegen het virus? Hoe groot is de besmettingskans eigenlijk? Wat zegt de crisis over onze omgang met de natuur? Is groei als doel belangrijker dan duurzaamheid?
Hoe lang kunnen we menselijke nabijheid ontberen zonder dat er bij een aantal psychische schade ontstaat? Bijvoorbeeld bij kinderen die nu leren dat je mensen moet mijden in plaats van op een natuurlijke manier te begroeten.
Er leven veel vragen leven onder ons; niemand weet hoe het verder zal gaan.

Rekening houdend met de ontwikkelingen zullen we eind van de zomer een beslissing nemen over onze thema-avonden.
We bieden wel lees- en filmgroepen aan maar dan in afgeslankte vorm, namelijk met een maximum van 6 personen.

Voorlopig programma Filosofisch Café Zwolle najaar 2020:
Thema-avond maandag 21 september: Gerard Visser, Zijn laten, het geheim van de ziel, het geheim van vrijheid
Thema-avond maandag 19 oktober: Gerrit Glas over Corona
Thema-avond maandag 16 november: Kees Vuyk, Gelijkheid en de feilbare mens
Leesgroep: Kierkegaard
Leesgroep: Seneca
Leesgroep: Goed leven en de vrije markt
Filmgroep(en)
Twee Socratische Gesprekken

Wij zullen u via de mailing en de website op de hoogte houden van onze besluiten en het definitieve programma.