Een uitstekende reden voor een filosofische avond...
Wittgenstein: 'De filosofie is een kruistocht tegen de begoocheling waarmee de taal ons denken in haar ban houdt'

Programma

Naar aanleiding van de maatregelen die genomen zijn in het kader van het coronavirus en de sluiting van onze locatie (Stadkamer Zwolle/Zeven Alleetjes) gelasten wij ons programma tot nader bericht volledig af. Wij zullen u te zijner tijd informeren.
Wij houden u via onze website verder op de hoogte en zullen u, zodra er positievere ontwikkelingen zijn, weer uitnodigen voor een activiteit.

Programma voorjaar 2020:
- Thema-avonden

maandag 20 januari 2020, Emanuel Rutten, Het einde van het materialisme, fysicalisme, naturalisme en nog wat ’ismen’
maandag 17 februari, Rene Boomkens, Identiteit, wat heeft het ons te zeggen in de politiek? Een filosofische analyse.
(afgelast) maandag 16 maart, Kees Vuyk Gelijkheid en de feilbare mens
(afgelast) maandag 20 april, Gerard Visser, Zijn laten, het geheim van de ziel, het geheim van vrijheid
De thema avonden worden gehouden in Stadkamer Centrum Zwolle (Zeven Alleetjes). Zie verder op website organisatie/kosten-locatie-tijd.

- Leesgroepen: afgelast.
Daarnaast zullen er drie leesgroepen worden aangeboden:
1) Leesgroep Niets cadeau (Gerard Visser), start dinsdag 14 januari (klik hier voor info)
2) Leesgroep Troost in de filosofie (Boëthius), start donderdag 16 januari (klik hier voor info)
3) leesgroep Seneca:Levenskunst, start donderdag 30 januari (klik hier voor info)
Graag aanmelden voor 10 januari 2020 bij Riny Riezebos: filozwol@assendorp.net
Algemene informatie inzake de leesgroepen vindt u hier.

- Tevens zullen er twee socratische gesprekken worden georganiseerd. Data: 23 maart (afgelast) en 11 mei (afgelast). De thema's worden later bekend gemaakt.